Jak cytować publikację

Kobieta, balet i choreografia. Nierówna sytuacja choreografek na rynku pracy w Polsce

Format cytowania:
CHOLEWICKA, Emilia. Kobieta, balet i choreografia. Nierówna sytuacja choreografek na rynku pracy w Polsce. Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22 Numer 4, p. 437-453, sty. 2022. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2021/22-4-2021/art/21066/>. Date accessed: 05 lut. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.21.027.15228.