Jak cytować publikację

Recenzja książki Małgorzaty Sternal O samodzielności artysty muzyka (Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2020, 244 s., ISBN 978-83-62743-94-0)

Format cytowania:
KęDZIORA, Alicja. Recenzja książki Małgorzaty Sternal O samodzielności artysty muzyka (Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2020, 244 s., ISBN 978-83-62743-94-0). Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23 Numer 3, p. 341-348, gru. 1901. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2022/23-3-2022/art/22291/>. Date accessed: 10 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.22.020.16409.