Jak cytować publikację

Instytucje kultury w Polsce - specyfika ich organizacji i finansowania

Format cytowania:
SZULBORSKA-ŁUKASZEWICZ, Joanna. Instytucje kultury w Polsce - specyfika ich organizacji i finansowania. Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13 Numer 4, p. 305-328, gru. 2012. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-13-2012/13 (4) 2012/art/233/>. Date accessed: 10 gru. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.12.021.0799.