Jak cytować publikację

Humanistyczne problemy dyskursu zarządzania, edukacji i sfery publicznej w Polsce. Esej recenzencki

Format cytowania:
ZAWADZKI, Michał. Humanistyczne problemy dyskursu zarządzania, edukacji i sfery publicznej w Polsce. Esej recenzencki. Zarządzanie w Kulturze, 2011, Tom 12 Numer 4, p. 297-308, gru. 2011. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-12-2011/12-4-2011/art/264/>. Date accessed: 01 gru. 2011 doi:http://www.wuj.pl/page,art,artid,343.html.