Jak cytować publikację

Problematyka prawnej ochrony dziedzictwa niematerialnego na przykładzie przejawów folkloru

Format cytowania:
KONACH, Teodora. Problematyka prawnej ochrony dziedzictwa niematerialnego na przykładzie przejawów folkloru. Zarządzanie w Kulturze, 2014, Tom 15 Numer 1, p. 29-38, cze. 2014. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-15-2014/15-1-2014/art/2922/>. Date accessed: 16 cze. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.14.003.2144.