Jak cytować publikację

Prawda jako zasada dyskursu dziennikarskiego

Format cytowania:
CHYLIńSKI, Marek. Prawda jako zasada dyskursu dziennikarskiego. Zarządzanie w Kulturze, 2014, Tom 15 Numer 2, p. 151-167, wrz. 2014. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-15-2014/15-2-2014/art/3328/>. Date accessed: 16 wrz. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.14.013.2221.