Jak cytować publikację

Znaczenie kraju pochodzenia (COO) w ocenie mało i wysoko angażujących produktów przez młodych konsumentów w Polsce

Format cytowania:
BUDZANOWSKA-DRZEWIECKA, Małgorzata; JEDYNAK, Monika. Znaczenie kraju pochodzenia (COO) w ocenie mało i wysoko angażujących produktów przez młodych konsumentów w Polsce. Zarządzanie w Kulturze, 2014, Tom 15 Numer 4, p. 359-375, pa. 2014. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-15-2014/15-4-2014/art/3366/>. Date accessed: 18 pa. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843976zk.14.025.2315.