Jak cytować publikację

Strategies for coping with emptiness the youngest generation in the literary field in Poland

Format cytowania:
MARECKI, Piotr. Strategies for coping with emptiness the youngest generation in the literary field in Poland. Zarządzanie w Kulturze, 2014, Tom 15 Numer 4, p. 377-384, pa. 2014. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-15-2014/15-4-2014/art/3369/>. Date accessed: 18 pa. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843976zk.14.026.2317.