Jak cytować publikację

Koncert „Polska muzyka współczesna” jako jedna z form upowszechniania i promocji kultury (Realizacja projektu Koncert)

Format cytowania:
OSTROWSKA, Elżbieta. Koncert „Polska muzyka współczesna” jako jedna z form upowszechniania i promocji kultury (Realizacja projektu Koncert). Zarządzanie w Kulturze, 2010, Tom 11, p. 179-187, wrz. 2010. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom 11-2010/11-2010/art/408/>. Date accessed: 01 wrz. 2010 doi:.