Jak cytować publikację

„(…) przez Wierzenicę będę jechał, a nigdy przez Wiedeń”. O perle na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Format cytowania:
OKUPNIK, Małgorzata. „(…) przez Wierzenicę będę jechał, a nigdy przez Wiedeń”. O perle na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Zarządzanie w Kulturze, 2009, Tom 10, p. 19-32, sty. 2009. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2009/10-2009/art/4087/>. Date accessed: 22 sty. 2009 doi:.