Jak cytować publikację

Pracownicy instytucji kultury vs. świat biznesu. Zasady prowadzenia negocjacji z trudnymi partnerami

Format cytowania:
POSTUłA, Agnieszka. Pracownicy instytucji kultury vs. świat biznesu. Zasady prowadzenia negocjacji z trudnymi partnerami. Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16 Numer 1, p. 31-46, lut. 2015. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-16-2015/16-1-2015/art/4126/>. Date accessed: 03 lut. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.15.003.3038.