Jak cytować publikację

Konkurujące logiki instytucjonalne w zarządzaniu kulturą

Format cytowania:
HENSEL, Przemysław G. Konkurujące logiki instytucjonalne w zarządzaniu kulturą. Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16 Numer 3, p. 241-251, cze. 2015. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-16-2015/16-3-2015/art/4968/>. Date accessed: 12 cze. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.15.015.3591.