Jak cytować publikację

Ocena nieformalnych źródeł informacji w Internecie przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez młodych konsumentów

Format cytowania:
BUDZANOWSKA-DRZEWIECKA, Małgorzata. Ocena nieformalnych źródeł informacji w Internecie przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez młodych konsumentów. Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16 Numer 3, p. 253-273, cze. 2015. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-16-2015/16-3-2015/art/4969/>. Date accessed: 12 cze. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.15.016.3592.