Jak cytować publikację

Mediatyzacja nauki. O roli naukowców w epoce paleo- i neotelewizji 

Format cytowania:
SZPUNAR, Magdalena. Mediatyzacja nauki. O roli naukowców w epoce paleo- i neotelewizji . Zarządzanie w Kulturze, 2015, Tom 16 Numer 3, p. 293-301, cze. 2015. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-16-2015/16-3-2015/art/4971/>. Date accessed: 12 cze. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.15.018.3594.