Jak cytować publikację

Dziedzictwo kultury żydowskiej w Polsce – badania proweniencji muzealiów – specyfika, cele, korzyści, zagrożenia (?)

Format cytowania:
TARNOWSKA, Magdalena. Dziedzictwo kultury żydowskiej w Polsce – badania proweniencji muzealiów – specyfika, cele, korzyści, zagrożenia (?). Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17 Numer 1, p. 67-76, lut. 2016. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-17-2016/17-1-2016/art/6394/>. Date accessed: 11 lut. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.16.005.4479.