Jak cytować publikację

Trends in cultural policy and culture management in Poland (1989−2014) (II)

Format cytowania:
SZULBORSKA-ŁUKASZEWICZ, Joanna. Trends in cultural policy and culture management in Poland (1989−2014) (II). Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17 Numer 2, p. 107-124, mar. 2016. ISSN 2084-3976. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-17-2016/17-2-2016/art/6819/>. Date accessed: 31 mar. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/20843976ZK.16.008.4482.