Jak cytować publikację

Educated Poznań speech 30 years later

Format cytowania:
KAźMIERSKI, Kamil; KUL, Małgorzata; ZYDOROWICZ, Paulina. Educated Poznań speech 30 years later. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136 Issue 4, p. 245-264, gru. 2019. ISSN 2083-4624. Available at: <https://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/2019/Issue-4/art/15292/>. Date accessed: 03 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20834624SL.19.021.11314.