Jak cytować publikację

Globalny katolicyzm w polskiej scenografii – ŚDM 2016 w Krakowie

Format cytowania:
NIEDźWIEDź, Anna. Globalny katolicyzm w polskiej scenografii – ŚDM 2016 w Krakowie. Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45 Numer 3, p. 277-297, mar. 2018. ISSN 2299-9558. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/2017/45-3-2017/art/11388/>. Date accessed: 28 mar. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/22999558.PE.17.013.8357.