Jak cytować publikację

Recenzja książki Elżbiety Jodłowskiej i Mirosława Mąki, Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2016, 243 s.

Format cytowania:
LIBERA, Zbigniew. Recenzja książki Elżbiety Jodłowskiej i Mirosława Mąki, Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2016, 243 s. Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46 Numer 1, p. 117-123, mar. 2018. ISSN 2299-9558. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/2018/46-1-2018/art/13233/>. Date accessed: 27 mar. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/22999558.PE.18.006.8687.