Jak cytować publikację

Wrocławskie cmentarze żydowskie – miejsca (nie)znane. Wiedza i wyobrażenia młodych mieszkańców Wrocławia

Format cytowania:
BANASIEWICZ-OSSOWSKA, Ewa. Wrocławskie cmentarze żydowskie – miejsca (nie)znane. Wiedza i wyobrażenia młodych mieszkańców Wrocławia. Prace Etnograficzne, 2020, Tom 48 Numer 4, p. 323-344, sty. 1970. ISSN 2299-9558. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/2020/48-4-2020/art/18328/>. Date accessed: 30 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/22999558.PE.20.024.13418.