Jak cytować publikację

Ewangelikalne geografie postkolonialnej Lizbony

Format cytowania:
ZAWIEJSKA, Natalia. Ewangelikalne geografie postkolonialnej Lizbony. Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42 Numer 1, p. 47-59, mar. 2014. ISSN 2299-9558. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-42-2014/42-1-2014/art/2274/>. Date accessed: 26 mar. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/22999558.PE.14.004.1705.