Jak cytować publikację

Kategoria “sensualizmu” i “nierozróżnialności”  na przykładzie kultu „cudotwórczej”  ikony św. Menasa  w bułgarskim monasterze w Obriadowci . Rewizja inspirowana prawosławną teologią ikony

Format cytowania:
LUBAńSKA, Magdalena. Kategoria “sensualizmu” i “nierozróżnialności”  na przykładzie kultu „cudotwórczej”  ikony św. Menasa  w bułgarskim monasterze w Obriadowci . Rewizja inspirowana prawosławną teologią ikony. Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42 Numer 1, p. 1-16, mar. 2014. ISSN 2299-9558. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-42-2014/42-1-2014/art/2277/>. Date accessed: 26 mar. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/22999558.PE.14.001.1702.