Jak cytować publikację

Interkulturowe festum folkloricum jako konstrukt i metakomentarz społeczno-kulturowy

Format cytowania:
DZIADOWIEC, Joanna. Interkulturowe festum folkloricum jako konstrukt i metakomentarz społeczno-kulturowy. Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42 Numer 2, p. 135-145, gru. 2014. ISSN 2299-9558. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-42-2014/42-2-2014/art/3816/>. Date accessed: 03 gru. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/22999558.PE.14.011.2834.