Jak cytować publikację

Współczesna plastyka ludowa jako konwencja – uzupełnienia po latach

Format cytowania:
ROBOTYCKI, Czesław. Współczesna plastyka ludowa jako konwencja – uzupełnienia po latach. Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41 Numer 1, p. 1-13, kwi. 2013. ISSN 2299-9558. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-41-2013/41-1-2013/art/481/>. Date accessed: 09 kwi. 2013 doi:https://doi.org/10.4467/22999558.PE.13.001.1030.