Jak cytować publikację

Zwrot cyfrowy w antropologii?

Format cytowania:
ZDRODOWSKA, Magdalena. Zwrot cyfrowy w antropologii?. Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42 Numer 4, p. 279-291, maj 2015. ISSN 2299-9558. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-42-2014/42-4-2014/art/4875/>. Date accessed: 25 maj 2015 doi:https://doi.org/10.4467/22999558.PE.14.018.3547.