Jak cytować publikację

Obrazki z pogrzebu. Wizualność i żałoba we współczesnej Ghanie

Format cytowania:
NIEDźWIEDź, Anna. Obrazki z pogrzebu. Wizualność i żałoba we współczesnej Ghanie. Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42 Numer 4, p. 349-362, maj 2015. ISSN 2299-9558. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-42-2014/42-4-2014/art/4880/>. Date accessed: 25 maj 2015 doi:https://doi.org/10.4467/22999558.PE.14.023.3552.