Jak cytować publikację

Wizualność etnograficzna w oparciu o materiały z archiwum domowego profesora Romana Reinfussa

Format cytowania:
NIEDźWIEDź, Anna. Wizualność etnograficzna w oparciu o materiały z archiwum domowego profesora Romana Reinfussa. Prace Etnograficzne, 2012, Tom 40, p. 1-10, gru. 2012. ISSN 2299-9558. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-40-2012/40-2012/art/495/>. Date accessed: 17 gru. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/22999558.PE.12.001.0933.