Jak cytować publikację

O odchodzeniu najbliższych. Przyczynek do antropologii osobistej

Format cytowania:
KAFAR, Marcin. O odchodzeniu najbliższych. Przyczynek do antropologii osobistej. Prace Etnograficzne, 2010, Tom 38, p. 157-166, pa. 2010. ISSN 2299-9558. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-38-2010/38-2010/art/501/>. Date accessed: 15 pa. 2010 doi:.