Jak cytować publikację

O humbugizacji antropologii

Format cytowania:
MICHOń, Łukasz; PAWLAK, Marek. O humbugizacji antropologii. Prace Etnograficzne, 2010, Tom 38, p. 47-56, pa. 2010. ISSN 2299-9558. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-38-2010/38-2010/art/513/>. Date accessed: 15 pa. 2010 doi:.