Jak cytować publikację

From an American Plantation to Interwar Poland: How Uncle Remus Became Bam-Bo the Negro

Format cytowania:
BLUMCZYńSKI, Piotr; WOźNICZAK, Joanna. From an American Plantation to Interwar Poland: How Uncle Remus Became Bam-Bo the Negro. Przekładaniec, Numery anglojęzyczne, Issue 22-23/2009-2010 - Translating Fairy Tales, p. 147-158, mar. 2013. ISSN 1689-1864. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/English-issues/Issue-22-23-english-version/art/1856/>. Date accessed: 04 mar. 2013 doi:http://dx.doi.org/10.4467/16891864ePC.13.007.0861.