Jak cytować publikację

Projekt ADLAB i funkcjonalizm w przekładzie  – w stronę strategii audiodeskrypcyjnych

Format cytowania:
MAZUR, Iwona. Projekt ADLAB i funkcjonalizm w przekładzie  – w stronę strategii audiodeskrypcyjnych. Przekładaniec, 2014, Numer 28 - Audiodeskrypcja, p. 11-20, wrz. 2014. ISSN 1689-1864. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2014/Numer-28/art/2073/>. Date accessed: 03 wrz. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/16891864PC.14.001.1708.