Jak cytować publikację

Autor jako „własność” tłumacza? Frank O’Hara, Piotr Sommer i krytyka (przekładu)

Format cytowania:
WALIG&OACUTE;RA, Agnieszka. Autor jako „własność” tłumacza? Frank O’Hara, Piotr Sommer i krytyka (przekładu). Przekładaniec, 2022, 44, p. 111-128, sty. 1970. ISSN 1689-1864. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2022/Numer-44/art/22535/>. Date accessed: 13 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/16891864PC.22.005.16511.