Jak cytować publikację

Od Achleitnera do Zweiga – trzy dekady literatury austriackiej w Polsce

Format cytowania:
SZCZęśNIAK, Dorota. Od Achleitnera do Zweiga – trzy dekady literatury austriackiej w Polsce. Przekładaniec, 2009, Numer 22-23 - Baśń w przekładzie, p. 00-00, lip. 2011. ISSN 1689-1864. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2009/Numer-22-23/art/3011/>. Date accessed: 03 lip. 2011 doi:.