Jak cytować publikację

Olgierd Wojtasiewicz – pionier myśli przekładoznawczej

Format cytowania:
HEJWOWSKI, Krzysztof. Olgierd Wojtasiewicz – pionier myśli przekładoznawczej. Przekładaniec, 2012, Numer 26 - Przekład mistrzów, p. 108-114, gru. 2012. ISSN 1689-1864. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2012/Numer-26/art/470/>. Date accessed: 20 gru. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/16891864PC.12.006.0839.