Jak cytować publikację

„Tekst królewiecki” w dialogu. Pocztówka z miasta K. Josifa Brodskiego i Nowa pocztówka z miasta K. Tomasa Venclovy

Format cytowania:
KALęBA, Beata. „Tekst królewiecki” w dialogu. Pocztówka z miasta K. Josifa Brodskiego i Nowa pocztówka z miasta K. Tomasa Venclovy. Przekładaniec, 2015, Numer 30 - Brodski, p. 152-165, wrz. 2015. ISSN 1689-1864. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2015/Numer-30/art/5774/>. Date accessed: 28 wrz. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/16891864PC.15.010.4448.