Jak cytować publikację

Intelektualista jako projekt niemożliwy. Josif Brodski na kartach dziennika Susan Sontag (Jak świadomość związana jest z ciałem. Dzienniki, tom 2. 1964-1980)

Format cytowania:
BORUSZKOWSKA, Iwona. Intelektualista jako projekt niemożliwy. Josif Brodski na kartach dziennika Susan Sontag (Jak świadomość związana jest z ciałem. Dzienniki, tom 2. 1964-1980). Przekładaniec, 2015, Numer 30 - Brodski, p. 190-200, wrz. 2015. ISSN 1689-1864. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2015/Numer-30/art/5777/>. Date accessed: 28 wrz. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/16891864PC.15.013.4451.