Jak cytować publikację

Jak powstała autostrada A4?

Format cytowania:
KALIńSKI, Janusz. Jak powstała autostrada A4?. Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (4), p. 833-855, pa. 2017. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2017/Numer-4/art/10098/>. Date accessed: 23 pa. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844069PH.17.044.6959.