Jak cytować publikację

Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji a polityka Włoskiej Partii Komunistycznej

Format cytowania:
GROMKO, Bartosz. Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji a polityka Włoskiej Partii Komunistycznej. Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), p. 123-134, lut. 2018. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2018/Numer-1/art/10855/>. Date accessed: 16 lut. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20844069PH.18.007.7569.