Jak cytować publikację

Problem zachodniej granicy Polski oraz zjednoczenia Niemiec w polityce zagranicznej rządu Tadeusza Mazowieckiego (1989–1990)

Format cytowania:
DUDEK, Antoni. Problem zachodniej granicy Polski oraz zjednoczenia Niemiec w polityce zagranicznej rządu Tadeusza Mazowieckiego (1989–1990). Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), p. 135-156, lut. 2018. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2018/Numer-1/art/10856/>. Date accessed: 16 lut. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20844069PH.18.008.7570.