Jak cytować publikację

Jan III Sobieski pod Wiedniem w literackim świadectwie epoki (rekonesans)

Format cytowania:
BOREK, Piotr. Jan III Sobieski pod Wiedniem w literackim świadectwie epoki (rekonesans). Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), p. 449- 459, maj 2019. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2019/Numer-2/art/13892/>. Date accessed: 09 maj 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844069PH.19.023.9919.