Jak cytować publikację

Patronat wojskowy Jana Sobieskiego w latach 1667–1696. Rola, znaczenie, postulaty badawcze

Format cytowania:
HUNDERT, Zbigniew. Patronat wojskowy Jana Sobieskiego w latach 1667–1696. Rola, znaczenie, postulaty badawcze. Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), p. 481-493, maj 2019. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2019/Numer-2/art/13894/>. Date accessed: 09 maj 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20844069PH.19.025.9921.