Jak cytować publikację

Obraz stosunków bizantyńsko-frankijskich w listach władców merowińskich do Justyniana I.  Część 1: „Posłowie”

Format cytowania:
BęTKOWSKI, Mateusz. Obraz stosunków bizantyńsko-frankijskich w listach władców merowińskich do Justyniana I.  Część 1: „Posłowie”. Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), p. 1-14, wrz. 2014. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2014/Numer-1/art/3310/>. Date accessed: 15 wrz. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20844069PH.14.001.2195.