Jak cytować publikację

Czesi w Galicji Wschodniej w XIX wieku: społeczeństwo, gospodarka, kultura 

Format cytowania:
KALETA, Petr. Czesi w Galicji Wschodniej w XIX wieku: społeczeństwo, gospodarka, kultura . Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), p. 61-75, sty. 1970. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2014/Numer-1/art/3313/>. Date accessed: 15 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844069PH.14.004.2198.