Jak cytować publikację

Działalność charytatywna żeńskich zgromadzeń zakonnych w diecezji stanisławowskiej w latach 1896-1946

Format cytowania:
STASIUK, Iryna. Działalność charytatywna żeńskich zgromadzeń zakonnych w diecezji stanisławowskiej w latach 1896-1946. Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (1), p. 93-100, wrz. 2014. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2014/Numer-1/art/3315/>. Date accessed: 15 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844069PH.14.006.2200.