Jak cytować publikację

Międzynarodowa konferencja „Nowożytny człowiek: przestrzeń, władza, prawo w XVI–XVIII wieku” (Kijów, 12–13 września 2013 roku)

Format cytowania:
GOSZCZYńSKI, Artur; STOLICKI, Jarosław. Międzynarodowa konferencja „Nowożytny człowiek: przestrzeń, władza, prawo w XVI–XVIII wieku” (Kijów, 12–13 września 2013 roku). Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), p. 757-762, sty. 2015. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2014/Numer-3/art/4059/>. Date accessed: 14 sty. 2015 doi:.