Jak cytować publikację

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Itinera Clericorum – kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych” (Kraków, 23–25 października 2013 roku)

Format cytowania:
BURKIEWICZ, Łukasz; SERUGA, Anna. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Itinera Clericorum – kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych” (Kraków, 23–25 października 2013 roku). Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), p. 763-766, sty. 2015. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2014/Numer-3/art/4060/>. Date accessed: 14 sty. 2015 doi:.