Jak cytować publikację

Christian Ingrao, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera, przekład Wojciech Gilewski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 303

Format cytowania:
MIKIETYńSKI, Piotr. Christian Ingrao, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera, przekład Wojciech Gilewski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 303. Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (3), p. 795-799, sty. 2015. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2014/Numer-3/art/4065/>. Date accessed: 14 sty. 2015 doi:.