Jak cytować publikację

Posłowie koronni na sejmie unii lubelskiej (unie polsko-litewskie w dyskusji sejmowej)

Format cytowania:
FERENC, Marek. Posłowie koronni na sejmie unii lubelskiej (unie polsko-litewskie w dyskusji sejmowej). Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), p. 367-383, sty. 2015. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2014/Numer-2/art/4076/>. Date accessed: 15 sty. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20844069PH.14.017.2745.