Jak cytować publikację

Geneza i ewolucja dogmatu teologicznego sekty bogomiłów (X–XII wiek)

Format cytowania:
CZARNECKI, Piotr. Geneza i ewolucja dogmatu teologicznego sekty bogomiłów (X–XII wiek). Prace Historyczne, 2007, Numer 134, p. 25-40, lut. 2007. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/Tom-134-2007/Numer-134/art/4238/>. Date accessed: 17 lut. 2007 doi:.