Jak cytować publikację

Stres bojowy w kontekście działań kontrrebelianckich sił zbrojnych USA w Operacji Enduring Freedom w Afganistanie

Format cytowania:
KRUSZYńSKI, Bartosz. Stres bojowy w kontekście działań kontrrebelianckich sił zbrojnych USA w Operacji Enduring Freedom w Afganistanie. Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (4), p. 925-934, mar. 2015. ISSN 2084-4069. Available at: <https://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2014/Numer-4/art/4453/>. Date accessed: 10 mar. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20844069PH.14.048.2946.